Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện si ma cai
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện si ma cai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp Si Ma Cai, các điểm dân cư nông thôn, cụm công nghiệp Sín Chèng, cụm công nghiệp Cán Cẩu, sân golf Si Ma Cai, các khu vực rừng phòng hộ, rừng sản xuất, chợ, các cơ sở y tế-giáo dục, các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Si Ma Cai (trung tâm hành chính).

Và 9 xã, gồm: Xã Nàn Sín, Quan Hồ Thẩn, Nàn Sán, Sín Chéng, Thào Chư Phìn, Sán Chải, Bản Mế, Cán Cấu, Lùng Thẩn.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Si Ma Cai

Vị trí địa lý huyện Si Ma Cai

Si Ma Cai là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 92 km, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
  • Phía bắc giáp huyện Mã Quan, châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc và huyện Mường Khương.
  • Phía tây giáp huyện Mường Khương.
  • Phía nam giáp huyện Bắc Hà.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM