Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Qùy Châu

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện quỳ châu
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện quỳ châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Qùy Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Qùy Châu tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu dân cư thuộc khu trung tâm hành chính huyện, các khu dân cư nông thôn, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, khu vực rừng phòng hộ, khu vực rừng sản xuất, khu vực khai thác khoáng sản, các tuyến đường liên xã, liên huyện, chợ, cơ sở y tế-giáo dục,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Tân Lạc (trung tâm hành chính).

Và 11 xã, gồm: Xã Châu Hoàn, Châu Hội, Châu Nga, Châu Bính, Châu Bình, Châu Hạnh, Châu Thuận, Châu Tiến, Diên Lãm, Châu Phong, Châu Thắng.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Qùy Châu

Vị trí địa lý huyện Qùy Châu

Quỳ Châu là một huyện trực thuộc và nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Nghĩa Đàn và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
  • Phía bắc giáp huyện Quế Phong và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
  • Phía tây giáp huyện Tương Dương.
  • Phía nam giáp huyện Con Cuông và huyện Quỳ Hợp.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM