Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện phú riềng
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện phú riềng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu đô thị thương mại-dịch vụ nam Phú Riềng, khu dân cư phụ cận KCN Phú Riềng Đỏ 1, KCN Bình Sơn, cụm công nghiệp Phú Riềng, cụm công nghiệp Phú Trung, khu công nghiệp Long Tân, khu chăn nuôi tập trung,… Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất cho các xã trong địa bàn huyện như:

Xã Bình Sơn, Phú Riềng, Phú Trung và Phước Tân, Bình Tân, Bù Nho (trung tâm huyện), Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước đến 2030

Vị trí địa lý huyện Phú Riềng

Phú Riềng là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Bình Phước, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long.
  • Phía nam giáp huyện Đồng Phú.
  • Phía đông giáp huyện Bù Đăng.
  • Phía tây giáp các huyện Lộc Ninh và Hớn Quản.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Đến năm 2030, đất nông nghiệp của huyện chiếm 77,25% DTTN với diện tích 52.050,01 ha, giảm 9.766,65 ha so với năm 2020, diện tích đất nông nghiệp giảm nhằm chuyển đổi sang các mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quy hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm

Tổng diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chiếm 74,31% DTTN với 50.065,83 ha, giảm 10.933,73 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất phi nông nghiệp và chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp.

Quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

Tổng diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chiếm 0,49% DTTN với 327,32 ha, giảm 24,60 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp

Với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế.

Diện tích đất dành cho xây dựng các khu công nghiệp sẽ tăng nhanh trong giai đoạn 2021-2030, đáp ứng nhu cầu thành lập các khu công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư bên ngoài, di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp và các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp tại các địa phương khác tái đầu tư khi đã hết hạn thuê đất.

Diện tích đất phát triển các khu công nghiệp chủ yếu thuộc đất do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng quản lý, thuận lợi cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án.
Tổng diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chiếm 4,96% DTTN với 3.340,00 ha, tăng 3.340,00 ha so với năm 2020 do chuyển từ đất nông nghiệp sang.

Đất khu công nghiệp biến động tăng 3.340,00 ha do chuyển đổi từ đất trồng cây
lâu năm sang nhằm bố trí các công trình:

1. Khu công nghiệp Long Tân: 282,75 ha NT9 CTCS PR xã Long Tân.
2. Khu công nghiệp Long Hà: 524,70 ha NT6 CTCS PR xã Long Hà.
3. Khu công nghiệp Phú Riềng Đỏ 1: 158,67 ha NTPRĐ CTCS PR xã Phú Riềng.
4. Khu công nghiệp Long Hà (MR): 740,21 ha NT6 CTCS PR xã Long Hà.
5. Khu công nghiệp Phú Riềng Đỏ 2: 288,23 ha NTPRĐ CTCS PR xã Phú Riềng.
6. Khu công nghiệp Long Bình: 345,02 ha NT3 CTCS PR xã Long Bình.
7. Khu công nghiệp Bình Sơn: 241,35 ha NT5 CTCS PR xã Bình Sơn.
8. Khu công nghiệp Bình Tân: 759,07 ha NT8 CTCS PR xã Bình Tân.

Quy hoạch sử dụng đất thuơng mại dịch vụ

Tổng diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chiếm 0,66% DTTN với 444,43 ha, tăng 428,68 ha so với năm 2020 do chuyển từ đất nông nghiệp sang.

Đất thương mại dịch vụ được bố trí phục vụ cho nhu cầu phát triển các khu du lịch, khu trung tâm thương mại, điểm kinh doanh, dịch vụ tập trung, các điểm kinh doanh cá thể và có tính dự trữ cho phát triển trong giai đoạn tới…

Đất thương mại dịch vụ biến động tăng 429,62 ha do chuyển đổi từ đất nông nghiệp 59,39 (trong đó: đất trồng cây hàng năm khác 3,30 ha, đất trồng cây lâu năm 426,09 ha); chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp 0,23 ha (trong đó toàn bộ là đất trụ sở cơ quan).

Đất thương mại biến động giảm 0,94 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (cụ thể là đất chợ).

Quy hoạch đất phát triển hạ tầng huyện Phú Riềng

Với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh,… từ đó làm động lực để thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế.

Tổng diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 chiếm 6,33% DTTN với 4.262,84 ha, tăng 1.313,69 ha so với năm 2020 do chuyển từ đất nông nghiệp và nội bộ đất phi nông nghiệp sang.

Quy hoạch đất cụm công nghiệp huyện Phú Riềng

Đất cụm công nghiệp biến động tăng 421,00 ha do chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang nhằm bố trí các công trình:

1. Cụm công nghiệp Phú Riềng: 75,00 ha NTPRĐ CTCS PR Xã Phú Riềng.
2. Cụm công nghiệp Bù Nho: 75,00 ha thôn Tân Phú Xã Bù Nho.
3. Cụm công nghiệp Bù Nho 1: 50,51 ha NT6 CTCS PR Xã Bù Nho.
4. Cụm công nghiệp Long Hưng: 40,76 ha NT4 CTCS PR Xã Long Hưng.
5. Cụm công nghiệp Long Tân: 50,00 ha NT9 CTCS PR Xã Long Tân.
6. Cụm công nghiệp Phú Trung: 67,50 ha NTNGTR CTCS PR Xã Phú Trung.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM