Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện pác nạm
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện pác nạm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu dân cư đô thị khu trung tâm hành chính huyện, các khu dân cư nông thôn, khu vực trông rừng sản xuất, khu vực trồng rừng phòng hộ, quy hoạch khu vực hoàn thổ mỏ vàng sa khoáng Bản Nghiểng-Vàng Ma, xã An Thắng, quy hoạch trục đường Khuối Làng,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

10 xã, gồm: Xã An Thắng, Bằng Thành, Nghiên Loan, Nhạn Môn, Xuân La, Bộc Bố (huyện lỵ), Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, An Thắng, Bằng Thành, Giáo Hiệu.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Pác Nặm

Vị trí địa lý huyện Pắc Nặm

Pác Nặm nằm ở phía bắc của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Bảo Lâm và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
  • Phía nam giáp huyện Ba Bể.
  • Phía đông giáp huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
  • Phía tây giáp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM