Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết thông tin sử dụng đất của các khu vực khu dân cư, khu thương mại-dịch vụ, khu sản xuất chế biến công-nông nghiệp, chợ, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế,… Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất cho các xã, thị trấn như:

 • Thị trấn Tân Sơn.

 Và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 7 xã: 

 • Xã Hòa Sơn.
 • Xã Lâm Sơn.
 • Xã Lương Sơn.
 • Xã Ma Nới.
 • Xã Mỹ Sơn.
 • Xã Nhơn Sơn.
 • Xã Quảng Sơn.

Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn đến năm 2030

Kế hoạch sử dụng đất công nghiệp-xây dựng

 • Cụm công nghiệp Quảng Sơn: 75,0 ha.
 • Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp chủ lực như công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến nông – lâm sản, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trong các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương.
 • Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện lĩnh vực đột phá về năng lương tái tạo; phát triển cụm công nghiệp Quảng Sơn; hỗ tr doanh nghiệp đ duy trì và phát
  tri n ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh các cơ sở hiện có.
 • Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiệu quả; chỉnh trang các khu dân cư, giải quyết nhu cầu chuyển mục đích đất ở cho người dân. Tiến hành kêu gọi đầu tư vào khu đô thị thị trấn Tân Sơn nhằm mục đích giãn dân, tạo quỹ đất ở ổn định, từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
 • Thực hiện các biện pháp thu hút, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đến đầu tư trong huyện; chủ động và tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính.
 • Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát tri n kinh tế, xã hội; chú trọng phát triển hạ tầng điện vào các khu, vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Quy hoạch sử dụng đất thương mại-dịch vụ

 • Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh của huyện, tạo giá trị gia tăng cao, nhất là dịch vụ ngân hàng, thương mại, vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, viễn thông. Kêu gọi các nhà đầu tư mở rộng thị trường nông thôn, đầu tư xây dựng khu du lịch SaKai tại Lâm Sơn; xây dựng khu du lịch Sông Ông – Suối Thương -Thác Tiên.
 • Huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu đầu tư phát triển mô hình sản xuất chuyên canh, vùng cây ăn trái để phát huy nhãn hiệu“Trái cây Ninh Sơn”, gắn với các tour du lịch sinh thái trên địa bàn huyện nhằm khẳng định giá trị sản phẩm của địa phương và tăng thu nhập cho người dân, kêu gọi đầu tư mới,mở rộng các trung tâm thương mại, chợ nông thôn tạo thuận lợi cho thương mại phát triển phù hợp với định hướng.

Thị trấn Tân Sơn

 • Trung tâm dịch vụ du lịch thương mại (quy hoạch chi tiết xây dựng): 29,78 ha.
 • Đất thương mại dịch vụ trong khu dân cư (QH chi tiết XD): 25,32 ha.
 • Đất thương mại dịch vụ khu đo thị mới TT (QH chi tiết XD): 15,38 ha.

Xã Quảng Sơn

 • Đất thương mại dịch vụ (Quy hoạch chi tiết xây dựng): 27,05
 • Quy hoạch đất khai thác khoáng sản
 • Xã Mỹ Sơn: 86,90 ha.
 • Xã Hòa Sơn: 5,00 ha.
 • Xã Ma Nới: 2,00 ha.
 • Xã Nhơn Sơn: 70,06 ha.

Quy hoạch sử dụng đất giao thông

STT Tên Dự Án Diện Tích Địa Điểm Ghi Chú
1 Đường nối từ thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninhc Thuận đi Ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng(Đoạn từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới) 58,60 TT Tân Sơn, xã Quảng
Sơn, xã Hòa Sơn, xã Ma
Nới
Làm mới,mở rộng
2 Đường QL 27 111,49 TT Tân Sơn, xã Lâm Sơn,
xã Lương Sơn, xã Quảng
Sơn, xã Mỹ Sơn,xã Nhơn
Sơn
Nâng cấp mở rộng
3 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận
5,00 Xã Lâm Sơn, xã Mỹ
Sơn,xã Nhơn Sơn
Nâng cấp mở rộng
4 Đường QL 27B 26,44 TT Tân Sơn, xã Quảng
Sơn, xã Hòa Sơn
Nâng cấp mở rộng
5 Đường QL 27 mới 60,44 TT Tân Sơn, xã Lâm Sơn,
xã Lương Sơn, xã Quảng
Sơn
Nâng cấp mở rộng
6 Đường liên vùng phát triển phía Tây 59,39 TT Tân Sơn, xã Lương
Sơn,xã Quảng Sơn, xã
Hòa Sơn
Xây dựng mới
7 Dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt 83,57 Xã Lâm Sơn, xã Lương
Sơn, xã Quảng Sơn, xã
Mỹ Sơn, xã Nhơn Sơn
Nâng cấp mở rộng
8 Đường giao thông 708 54,16 Nâng cấp mở rộng

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM