Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước Nình Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết khhu dân cư đô thị, chợ, trường học, bệnh viện, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất công-nông nghiệp,… Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn như:

 • Thị trấn Phước Dân (huyện lỵ).

 Và thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất của 8 xã: 

 • Xã An Hải.
 • Xã Phước Hải.
 • Xã Phước Hậu.
 • Xã Phước Hữu.
 • Xã Phước Sơn.
 • Xã Phước Thái.
 • Xã Phước Thuận.
 • Xã Phước Vinh.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước-Ninh Thuận đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước

Quy hoạch sử dụng đất cùng bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Phước Nình Thuận đến 2030 được xác định với các nội dung chủ yếu như: Tổng diện tích, cơ cấu các loại đất là 33.944,48 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp 26.387,92 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 6.678,44 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 878,12 ha.
 • Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.625,74 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu Sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 857,55 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 5,28 ha.
 • Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp là 1.466,20 ha.
 • Diên tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất với mục đích phi nông nghiệp 122,73 ha.
 • Đất giao thông: 1.289,47 ah.
 • Đất cơ sở giáo dục đào tạo: 60,45 ha.
 • Đất ở tại nông thôn: 1.076,54 ha.
 • Đất ở tại đô thị: 269,15 ha.
 • Đất cơ sở tín ngưỡng: 15,48 ha.
 • Đất đô thị(khu chức năng): 2.152,01 ha.
 • Khu du lịch: 252,03 ha.
 • Khu thương mại – dịch vụ: 123,83 ha.
 • Khu đô thị: 1.279,70 ha.
 • Khu dân cư nông thôn: 1.270,83 ha.
 • Khu ở, làng nghề, SXPNN nông thôn: 254,96 ha.

Vị trí địa lý huyện Ninh Phước Ninh Thuận

Huyện Ninh Phước-Ninh Thuận có vị trí địa lý:

 • Phía bắc và tây bắc giáp huyện Ninh Sơn.
 • Phía đông bắc giáp thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
 • Phía nam và tây nam giáp huyện Thuận Nam.
 • Phía đông giáp Biển Đông.

Huyện Ninh Phước có diện tích tự nhiên khoảng 342 km², có dân số khoảng 129.000 người, mật độ dân số đạt khoảng 375 người/km2.

Huyện Ninh Phước-Ninh Thuận là địa phương có dự án Đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đang được xây dựng đi qua.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM