Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải

Bấm để xem và tải file Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải-Ninh Thuận thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu vực du lịch, cơ sở y tế, giáo dục, chợ, trung tâm thương mại-dịch vụ, các khu dân cư đô thị,…Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn như:

 • Thị trấn Khánh Hải (huyện lỵ).

Và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 8 xã: 

 • Xã Hộ Hải.
 • Xã Nhơn Hải.
 • Xã Phương Hải.
 • Xã Tân Hải.
 • Xã Thanh Hải
 • Xã Tri Hải.
 • Xã Vĩnh Hải.
 • Xã Xuân Hải.

Vị trí địa lý huyện Ninh Hải

Ninh Hải là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Ninh Thuận, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Thuận Bắc.
 • Phía đông và đông nam giáp Biển Đông.
 • Phía tây bắc giáp huyện Bác Ái
 • Phía tây nam giáp thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Huyện Ninh Hải có diện tích đất tự nhiên vào khoảng 253,60 km², dân số  vào khỏang 93.000 người, mật độ dân số đạt 355 người/km2.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển huyện trên mọi mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội…

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM