Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang-Hải Dương với đầy đủ thông tin quy hoạch cho các khu vực xây dựng đường giao thông mới, trung tâm hành chính huyện, khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu thương mại-dịch vụ, cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, Cụm Công nghiệp An Đức, cụm công nghiệp Tân Phong, cụm công nghiệp Quang Hưng, cụm công nghiệp Hồng Phúc, khu vực trồng lúa, chợ, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục,… Cụ thể là

Vị trí địa lý huyện Ninh Giang

Ninh Giang là một huyện nằm ở đỉnh phía nam của tỉnh Hải Dương, có vị trí địa lý:

  • Phía đông nam giáp huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng qua sông Luộc.
  • Phía nam giáp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với ranh giới là sông Luộc.
  • Phía tây giáp huyện Gia Lộc và huyện Thanh Miện.
  • Phía đông và phía bắc giáp huyện Tứ Kỳ.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM