Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mỹ lộc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mỹ lộc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí bên cạnh trục đường Thịnh Thắng, các khu đất đương quy hoạch làm đất thương mại-dịch vụ, quy hoạch sử dụng đất hai bên trục đường đại lộ Thiên Trường, khu đô thị Mỹ Trung C, khu công nghiệp bên cạnh trục đường Quốc Lộ 10, quy hoạch các khu dân cư nông thôn mới, khu vực sản xuất nông nghiệp,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Mỹ Lộc (trung tâm hành chính).

Và 10 xã, gồm: Xã Mỹ Thắng, Mỹ Thành, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Trung, Mỹ Hà, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc, Mỹ Tân.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc

Vị trí địa lý huyện Mỹ Lộc

Mỹ Lộc là một huyện trực thuộc và nằm ở phía bắc của tỉnh Nam Định, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
  • Phía bắc giáp huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nam.
  • Phía tây giáp huyện Vụ Bản.
  • Phía nam giáp thành phố Nam Định.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM