Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyên Mộc Châu

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mộc châu
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mộc châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyên Mộc Châu tỉnh Sơn La từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư, đất thương mại-dịch vụ, đất SKN quanh khu trung tâm hành chính, khu vực rừng sản xuất, khu vực rừng phòng hộ, các khu dân cư nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường tỉnh,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyên Mộc Châu

Vị trí địa lý huyên Mộc Châu

Mộc Châu là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông nam của tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Vân Hồ.
  • Phía bắc giáp huyện Phù Yên.
  • Phía nam giáp huyện Sop Bao, tỉnh Huaphanh, nước CHDCND Lào.
  • Phía tây giáp huyện Yên Châu.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM