Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mang Thít

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mang thít
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mang thít

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp Cổ Chiên, khu công nghiệp An Định, đường huyện 318, đường tỉnh 902, đường tỉnh 903, đường tỉnh 909, các khu dân cư nông thôn mới, quy hoạch các khu vực sản xuất nông nghiệp, các khu vực trồng lúa nước, đường đê bao ven sông Cổ Chiên, trục đường ven sông Măng Thít,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mang Thít

Vị trí địa lý huyện Mang Thít

  • Phía đông và phía bắc giáp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre qua sông Cổ Chiên.
  • Phía tây giáp huyện Long Hồ.
  • Phía nam giáp huyện Vũng Liêm (qua sông Mang Thít) và huyện Tam Bình.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM