Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mai sơn
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện mai sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp Mai Sơn, các khu dân cư nông thôn mới, quy hoạch các khu du lịch, các khu vực rừng sản xuất, các tuyến đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường tỉnh, chợ, cơ sở y tế, giáo dục,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mai Sơn

Vị trí địa lý huyện Mai Sơn

  • Phía đông giáp huyện Bắc Yên và huyện Yên Châu.
  • Phía bắc giáp huyện Thuận Châu, huyện Mường La và thành phố Sơn La.
  • Phía tây giáp huyện Sông Mã.
  • Phía nam giáp Lào.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM