Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện lập thạch
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện lập thạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:
Các khu dân cư quanh các khu công nghiệp Thái Hòa-Liễn Sơn khu vực 1-2, khu công nghiệp Lập Thạch 1-2, khu trung tâm hành chính huyện, khu công nghiệp Sơn Đông-Triệu Đề, khu đô thị Sơn Đông-Triệu Đề, cụm công nghiệp Xuân Lôi, cụm công nghiệp Tử Du,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

2 thị trấn, gồm:

  • Lập Thạch (huyện lỵ).
  • Thị trấn Hoa Sơn.

Và thông tin QHSDD của 18 xã, gồm: Xã Thái Hòa, Triệu Đề, Văn Quán, Bàn Giản, Đình Chu, Hợp Lý, Liễn Sơn, Quang Sơn, Xuân Hòa, Bắc Bình, Tiên Lữ, Tử Du, Vân Trục, Xuân Lôi, Đồng Ích, Liên Hòa, Ngọc Mỹ, Sơn Đông.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lập Thạch đến năm 2030

Vị trí địa lý huyện Lập Thạch

Lập Thạch là một huyện trực thuộc nằm ở phía tây của tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
  • Phía nam giáp huyện Vĩnh Tường (qua sông Phó Đáy).
  • Phía đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương với ranh giới là sông Phó Đáy.
  • Phía tây giáp huyện Sông Lô và thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM