Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện lâm bình
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện lâm bình

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu dân cư quanh khu trung tâm hành chính huyện, khu dân cư quanh hồ thủy điện, các khu dân cư nông thôn mới, chợ, trường, cơ sở y tế, khu vực rừng sản xuất, khu vực rừng phòng hộ, các tuyến đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường tỉnh,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình

Vị trí địa lý huyện Lâm Bình

Lâm Bình là huyện trực thuộc và nằm ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Na Hang.
  • Phía bắc giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
  • Phía tây giáp huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Giang
  • Phía nam giáp huyện Chiêm Hóa.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM