Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam quy hoạch chi tiết các khu vực trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, chợ, khu thương mại-dịch vụ, khu dân cư nông thôn, khu dân cư đô thị,…Cụ thể là việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết các xã thị trấn trong địa bàn huyện Hàm Thuận Nam như:

 • Thị trấn Thuận Nam (huyện lỵ).

và 12 xã:

 • Xã Hàm Cần.
 • Xã Hàm Cường.
 • Xã Hàm Kiệm.
 • Xã Hàm Minh.
 • Xã Hàm Mỹ.
 • Xã Hàm Thạnh.
 • Xã Mương Mán.
 • Xã Mỹ Thạnh.
 • Xã Tân Lập.
 • Xã Tân Thành.
 • Xã Tân Thuận.
 • Xã Thuận Quý.

Vị trí địa lý huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam cách thành phố Phan Thiết khoảng 28 km về phía tây–tây nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 155 km về phía đông, có vị trí địa lý:

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận

Đất trồng lúa

Diện tích đến năm 2030 là 2.310,00 ha, giảm 201,77 ha so với năm 2020.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 63,15 ha, Xã Hàm Cần 239,42 ha, Xã Hàm Cường 151,95 ha, Xã Hàm Kiệm 378,64 ha, Xã Hàm Minh 127,83 ha, Xã Hàm Mỹ 215,23 ha, Xã Hàm Thạnh 298,76 ha, Xã Mương Mán 50,31 ha, Xã Mỹ Thạnh 11,24 ha, Xã Tân Lập 113,89 ha, Xã Tân Thành 130,92 ha, Xã Tân Thuận 522,49 ha, Xã Thuận Quý 6,17 ha.

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước có diện tích 885,85 ha, giảm 14,91 ha so với năm 2020.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Xã Hàm Cần 59,79 ha, Xã Hàm Cường 0,13 ha, Xã Hàm Kiệm 140,70 ha, Xã Hàm Minh 147,88 ha, Xã Hàm Mỹ 52,20 ha, Xã Hàm Thạnh 318,31 ha, Xã Mương Mán 3,27 ha, Xã
Tân Thành 31,84 ha, Xã Tân Thuận 118,56 ha, Xã Thuận Quý 13,17 ha.

Đất trồng cây lâu năm

Diện tích đến năm 2030 là 34.488,11 ha, giảm 3.661,15 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 1.591,76 ha, Xã Hàm Cần 2.374,18 ha, Xã Hàm Cường 4.193,64 ha, Xã Hàm Kiệm 2.134,83 ha, Xã Hàm Minh 3.486,49 ha, Xã Hàm Mỹ 1.656,49 ha, Xã Hàm Thạnh 5.628,09 ha, Xã Mương Mán 1.398,05 ha, Xã Mỹ Thạnh 664,55 ha, Xã Tân Lập 5.697,88 ha, Xã Tân Thành 558,63 ha, Xã Tân Thuận 3.670,41 ha, Xã Thuận Quý 1.433,12 ha.

Đất khu công nghiệp

Diện tích đến năm 2030 là 536,59 ha, không thay đổi so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau: Xã Hàm Kiệm 384,97 ha, Xã Hàm Mỹ 151,62 ha.

Đất cụm công nghiệp

Diện tích đến năm 2030 là 30,00 ha, tăng 30,00 ha so với năm 2020, phân bố tại xã Tân Lập.

Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đến năm 2030 là 1.340,84 ha, tăng 673,31 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 167,06 ha, Xã Hàm Cần 2,70 ha, Xã Hàm Cường 20,18 ha, Xã Hàm
Kiệm 20,46 ha, Xã Hàm Minh 9,47 ha, Xã Hàm Mỹ 51,98 ha, Xã Hàm Thạnh 2,60 ha, Xã Mương Mán 3,45 ha, Xã Mỹ Thạnh 2,70 ha, Xã Tân Lập 5,90 ha, Xã Tân Thành 614,48 ha, Xã Tân Thuận 133,62 ha, Xã Thuận Quý 306,24 ha.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đến năm 2030 là 179,21 ha, tăng 123,18 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 0,21 ha, Xã Hàm Cần 1,00 ha, Xã Hàm Cường 19,82 ha, Xã Hàm Kiệm 68,04 ha, Xã Hàm Minh 0,06 ha, Xã Hàm Mỹ 0,20 ha, Xã Hàm Thạnh 1,11 ha, Xã Tân Lập 75,37 ha, Xã Tân Thuận 0,28 ha, Xã Thuận Quý 13,12 ha.

Đất giao thông

Diện tích đến năm 2030 là 1.697,97 ha, tăng 469,21 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 153,75 ha, Xã Hàm Cần 56,74 ha, Xã Hàm Cường 155,02 ha, Xã Hàm Kiệm 229,59 ha, Xã Hàm Minh 155,37 ha, Xã Hàm Mỹ 126,57 ha, Xã Hàm Thạnh 116,42 ha, Xã Mương Mán 103,54 ha, Xã Mỹ Thạnh 14,98 ha, Xã Tân Lập 207,63ha, Xã Tân Thành 106,75 ha, Xã Tân Thuận 156,06 ha, Xã Thuận Quý 115,55 ha.

Đất xây dựng cơ sở y tế

Diện tích đến năm 2030 là 5,85 ha, tăng 0,10 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 2,34 ha, Xã Hàm Cần 0,85 ha, Xã Hàm Cường 0,14 ha, Xã Hàm Kiệm 0,12 ha, Xã Hàm Minh 0,30 ha, Xã Hàm Mỹ 0,19 ha, Xã Hàm Thạnh 0,16 ha, Xã Mương Mán 0,18 ha, Xã Mỹ Thạnh 0,23 ha, Xã Tân Lập 0,12 ha, Xã Tân Thành 0,19 ha, Xã Tân Thuận 0,87 ha, Xã Thuận Quý 0,16 ha.

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Diện tích đến năm 2030 là 93,21 ha, tăng 40,83 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 13,27 ha, Xã Hàm Cần 3,34 ha, Xã Hàm Cường 3,58 ha, Xã Hàm Kiệm 11,88 ha, Xã Hàm Minh 3,55 ha, Xã Hàm Mỹ 33,28 ha, Xã Hàm Thạnh 3,20 ha, Xã Mương Mán 4,68 ha, Xã Mỹ Thạnh 0,95 ha, Xã Tân Lập 4,28 ha, Xã Tân Thành 4,09 ha, Xã Tân Thuận 5,23 ha, Xã Thuận Quý 1,88 ha.

Đất công trình năng lượng

Diện tích đến năm 2030 là 2.598,19 ha, tăng 2.488,39 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 1,88 ha, Xã Hàm Cần 1,57 ha, Xã Hàm Cường 945,41 ha, Xã Hàm Kiệm 1.228,47 ha, Xã Hàm Minh 6,26 ha, Xã Hàm Mỹ 4,14 ha, Xã Hàm Thạnh 1,21 ha, Xã Mương Mán 0,45 ha, Xã Mỹ Thạnh 4,84 ha, Xã Tân Lập 3,30 ha, Xã Tân Thành 12,31 ha, Xã Tân Thuận 17,36 ha, Xã Thuận Quý 370,99 ha.

Đất ở tại nông thôn

Diện tích đến năm 2030 là 1.232,24 ha, tăng 338,52 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Xã Hàm Cần 45,66 ha, Xã Hàm Cường 87,19 ha, Xã Hàm Kiệm 153,09 ha, Xã Hàm Minh 93,24 ha, Xã Hàm Mỹ 272,02 ha, Xã Hàm Thạnh 112,57 ha, Xã Mương Mán 77,59 ha, Xã Mỹ Thạnh 21,53 ha, Xã Tân Lập 89,85 ha, Xã Tân Thuận 102,85
ha, Xã Thuận Quý 176,65 ha.

Đất ở tại đô thị

Diện tích đến năm 2030 là 236,63 ha, tăng 136,58 ha sovới năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 124,50 ha, Xã Tân Thành 112,13 ha.

Đất chợ

Diện tích đến năm 2030 là 6,17 ha, tăng 0,85 ha so với năm 2020. Phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

Thị trấn Thuận Nam 1,10 ha, Xã Hàm Cường 0,46 ha, Xã Hàm Kiệm 0,40 ha, Xã Hàm Minh 0,39 ha, Xã Hàm Mỹ 0,93 ha, Xã Hàm Thạnh 0,06 ha, Xã Mương Mán 0,51 ha, Xã Tân Lập 0,43 ha, Xã Tân Thành 0,67 ha, Xã Tân Thuận 1,12 ha, Xã Thuận Quý 0,10 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam và kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm quy hoạch phát triển huyện theo hướng hiện đại, tập trung, đồng bộ,…kết nối với các địa phương khác của tỉnh và các tỉnh thành lân cận, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM