Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đức cơ
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đức cơ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu dân dư đô thị quanh thị trấn Chư Ty, khu du lịch Suối Đôi, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu đất thương mại-dịch vụ, các khu đất đấu giá, các tuyên đường liên xã, liên huyện, đường Quốc lộ 14C, chợ, cơ sở y tế-giáo dục, các khu dân cư nông thôn, điểm trường,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Chư Ty (trung tâm hành chính) và 9 xã, gồm: Xã Ia Kla, Ia Krêl, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Din, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ

Vị trí địa lý huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ là một huyện trực thuộc và nằm ở phía Tây của tỉnh Gia Lai, Đức Cơ nằm giữa hai huyện Ia Grai (phía Bắc) và Chư Prông (phía Đông và phía Nam). Phía Tây của huyện có đường biên giới Việt Nam – Campuchia dài 35 km giáp với huyện biên giới Ôza Đao, tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia.

Huyện Đức Cơ có Vị trí địa lý:

  • Đông giáp: huyện Chư Prông.
  • Tây giáp: Cam Pu Chia.
  • Nam giáp: huyện Chư Prông.
  • Bắc giáp: huyện Ia Grai.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM