Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đình lập
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đình lập

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư đô thị thuộc khu trung tâm hành chính, khu du lịch sinh thái Hồ Khuổi In, cụm công nghiệp Khe Mạ, đường cao tốc, quy hoạch khu vực trồng cây dược liệu, khu trang trại kết hợp nhà ở, cụm công nghiệp Bình Chương, khu du lịch sinh thái trải nghiệm kết hợp dân cư mới Hồ Bắc Làng, khu đô thị Thái Bình, cụm công nghiệp khu 6, khu vực xây đập thủy điện, quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung và các khu vực trồng chè,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

2 thị trấn, gồm:

  • Thị trấn Đình Lập (trung tâm hành chính).
  • Thị trấn Nông trường Thái Bình.

Và 10 xã, gồm: Xã Cường Lợi, Đình Lập, Đồng Thắng, Bắc Lãng, Bắc Xa, Kiên Mộc, Lâm Ca, Thái Bình, Bính Xá, Châu Sơn.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập

Vị trí địa lý huyện Đình Lập

Đình Lập là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông nam của tỉnh Lạng Sơn, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu.
  • Phía nam giáp huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
  • Phía tây giáp huyện Lộc Bình và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
  • Phía bắc giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM