Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện diễn châu
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện diễn châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư đô thị, các khu dân cư nông thôn mới, khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, khu vực rừng phòng hộ, các khu nông nghiệp tập trung, khu du lịch sinh thái Mường Thanh, đường cao tốc Bắc Nam, đường Quốc Lộ 1A, quy hoạch các khu đất SKC và TMD, đường Quốc Lộ 1A, khu du lịch sinh thái,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Diễn Châu (trung tâm hành chính).

Và 36 xã, gồm: Xã Diễn Hải, Diễn Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Hoàng, Diễn Hồng, Diễn Hùng, Diễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Lâm, Diễn An, Diễn Bích, Diễn Cát, Diễn Trung, Diễn Vạn, Diễn Xuân, Diễn Yên, Minh Châu, Diễn Quảng, Diễn Tân, Diễn Thái, Diễn Thành, Diễn Đoài, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn Mỹ, Diễn Ngọc, Diễn Nguyên, Diễn Phong, Diễn Phú, Diễn Phúc, Diễn Tháp, Diễn Thịnh, Diễn Thọ, Diễn Trường.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Diễn Châu

Vị trí địa lý huyện Diễn Châu

Diễn Châu là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông của tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Biển Đông.
  • Phía bắc giáp huyện Quỳnh Lưu.
  • Phía nam giáp huyện Nghi Lộc.
  • Phía tây giáp huyện Yên Thành.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM