Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên

bản đồ quy hoạch sử dụng đât huyện điện biên
bản đồ quy hoạch sử dụng đât huyện điện biên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu đất TMD-DKV, khu vực đất trồng lúa, khu vực rừng sản xuất, rừng phòng hộ, các khu đất xây dựng chợ, cơ sở y tế-giáo dục, khu vực quy hoạch đất ở nông thôn, khu trung tâm hành chính huyện,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

Xã Na Tông, Na Ư, Noong Hẹt, Noong Luống, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông, Pom Lót, Sam Mứn, Thanh An, Mường Lói, Mường Nhà, Mường Pồn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Xương (trung tâm hành chính), Thanh Chăn, Hẹ Muông, Hua Thanh, Thanh Yên.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên

Vị trí địa lý huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên là một huyện trực thuộc và nằm ở phía tây nam tỉnh Điện Biên, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Điện Biên Đông.
  • Phía đông bắc giáp thành phố Điện Biên Phủ.
  • Phía bắc giáp huyện Mường Chà.
  • Phía tây và phía nam giáp Lào
  • Phía đông nam giáp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

(alobendo.vn)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM