Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đak pơ
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện đak pơ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư đô thị khu trung tâm hành chính huyện, các khu dân cư nông thôn, khu vực rừng phòng hộ, khu vực rừng sản xuất, các khu chăn nuôi tập trung, các cơ sở y tế-giáo dục, chợ, các tuyến đường nội bộ, đường liên huyện,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Đak Pơ (trung tâm hành chính) và 7 xã, gồm: Xã Phú An, Tân An, Ya Hội, An Thành, Cư An, Hà Tam, Yang Bắc.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ

Vị trí địa lý huyện Đak Pơ

Đak Pơ là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông của tỉnh Gia Lai, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Bình Định và thị xã An Khê
  • Phía tây giáp huyện Mang Yang.
  • Phía nam giáp huyện Kông Chro.
  • Phía bắc giáp huyện Kbang.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM