Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, nông thôn, khu phát triển du lịch, quy hoạch giao thông, khu phát triển tiểu thủ công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, cơ sở y tế, giáo dục…

Mục tiêu phát triển huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 tầm nhìn 2050

 • Xây dựng phát triển vùng huyện Đạ Tẻh đặt trong tổng thể phát triển của vùng tỉnh Lâm Đồng; đồng thời liên hệ với vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Phát triển vùng huyện Đạ Tẻh đảm bảo tính toàn diện, hài hòa bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, an sinh hội, đảm bảo quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường
 • Phát triển không gian vùng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế hội huyện Đạ Tẻh; tích hợp phát triển các ngành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên đặc trưng của khu vực
 • Xây dựng khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội đồng bộ kết nối hiệu quả với các đầu mối hạ tầng vùng lân cận, vùng tỉnh, vùng quốc gia

Khu vực được lập quy hoạch của huyện Đạ Tẻh đến 2030 tầm nhìn 2050

Toàn bộ ranh giới huyện Đạ Tẻh, bao gồm: thị trấn Đạ Tẻh 8 xã: Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đạ Lây An Nhơn. Tổng diện tích 526,96 km2. Ranh giới cụ thể như sau

 • Phía Bắc Đông Bắc: giáp Lộc Tân, Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm.
 • Phía Nam: giáp Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
 • Phía Đông Nam: giáp Đạ Oai, huyện Đạ Huoai.
 • Phía Tây: giáp Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên.

Nhu cầu sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2050

 • Đất xây dựng đô thị: đến năm 2025, khoảng 300350 ha; đến năm 2035, khoảng 400450 ha; đến năm 2050, khoảng 500550 ha
 • Đất khai thác du lịch: đến năm 2025, khoảng 2530 ha; đến năm 2035 2050, khoảng 4550 ha
 • Đất xây dựng khu dân nông thôn: đến năm 2025, khoảng 400 ha; đến năm 2035, khoảng 420 ha; đến năm 2050, khoảng 400 ha (giảm do Đạ Lây phát triển thành đô thị).

Quy hoạch kinh tế huyện Đạ Tẻh đến 2030 tầm nhìn 2050

Đạ Tẻh được định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng phát triển kinh tế như sau

Tiểu vùng I

 • Tính chất: Vùng Trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, đô thị dịch vụ tiểu thủ công nghiệp; vùng phát triển kinh tế động lực của vùng huyện Đại h
 • Phạm vi, diện tích: thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Kho và một phần diện tích phía Nam An Nhơn; trong đó, thị trấn Đạ Tẻh trung tâm tiểu vùng; diện tích 8.725 ha

Tiểu vùng II

 • Tính chất: vùng nông nghiệp chất lượng cao, tiểu thủ công nghiệp đô thị dịch vụ, du lịch sinh thái; trọng tâm nông nghiệp sạch, chất lượng cao
 • Phạm vi, diện tích: Triệu Hải và một phần các : Đạ Lây, Quốc Oai, Quảng Trị, Mỹ Đức, Đạ Pal; trong đó, Đạ Lây trung tâm tiểu vùng; diện tích 18.280 ha

Tiểu vùng III 

 • Tính chất: vùng núi cao phát triển lâm nghiệp, cây công nghiệp, du lịch sinh thái
 • Phạm vi, diện tích: một phần các : Đạ Lây, An Nhơn, Quốc Oai, Mỹ Đức, Quảng Trị, Đạ Pal; trong đó, thôn KLong, Đạ Pal trung tâm tiêu vùng, diện tích 25.691 ha.

Quy hoạch giao thông huyện Đạ Tẻh đến 2030 tầm nhìn 2050

Trục kết nối giao thông với đường cao tốc Dầu Giây Liên Khương qua trục Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 được nâng cấp với điểm giao cắt tại khu vực cách thị trấn Đạ Tẻh khoảng 10km. Đây chính điều kiện thuận lợi cho kết nối giao thông trong phát triển sản xuất, du lịch, dịch vụ cho vùng huyện Đạ Tẻh

Các trục giao thông liên vùng

 • Trục Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 được nâng cấp đi qua thị trấn Đại Tẻh, An Nhơn Đạ Lây)
 • Trục đường tỉnh 726 (đường tỉnh 725 đi qua thị trấn Đạ Tẻh, Mỹ Đức) dự kiến nâng cấp và đấu nối với Quốc lộ Trường Sơn Đông đầu xây dựng thành Quc lộ Trường Sơn Đông
 • Trục đường tỉnh 725 nâng cấp từ tuyến đường huyện (kết nối các : Đạ Kho, Triệu Hải, Đạ Pal)
 • Các trục giao thông liên vùng huyện, liên các trục giao thông kết nối liên vùng phục vụ sản xuất du lch sản xuất

Quy hoạch sử dụng đất, vùng phát triển đô thị, dân nông thôn, tiểu thủ công nghiệp huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Quy hoạch vùng phát triển đô thị huyện Đạ Tẻh

Thị trấn Đạ Tẻh, đô thị vệ tinh Đạ Lây. 

 • Vùng dân nông thôn: phát triển các khu dân nông thôn (trên sở các điểm dân hiện hữu xây dựng thêm các điểm dân nông thôn) gắn với vùng sản xuất, phù hợp phong tục tập quán, đặc điểm tự nhiên của từng vùng
 • Vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp: sản xuất lúa gạo tập trung chủ yếu tại thị trấn Đạ Tẻh các : Đạ Lây, An Nhơn, Đạ Kho, Triệu Hải; vùng chuyên canh trồng cây cao su tập trung chủ yếu tại các : Đạ Lây, Quốc Oai, Triệu Hải, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quảng Trị; vùng chuyên canh cây ăn quả (sầu riêng, cam, quýt,...) vùng trồng dâu nuôi tằm phân bố đều tại các
 • Các vùng cảnh quan không gian mở
 • Các tuyến cảnh quan, không gian mở dọc sông Đồng Nai, các suối: Đạ Romis, Đạ Nhar, Đạ Tẻh, Đạ Kho,..
 • Các vùng cảnh quan mặt nước hồ Đạ Hàm, hồ Đạ Tẻh, hồ Đạ Lây,... Vùng cảnh quan du lịch sinh thái thác Đakala, thác Trời, thác 21,...

 Quy hoạch hệ thống đô thtrên địa n huyện Đạ Tẻh

Giai đoạn đến năm 2025 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn yếu thiếu của đô thị Đạ Tẻh theo tiêu chí đô thị loại V; giai đoạn đến năm 2035 tiếp tục đầu , nâng cấp đô thị Đạ Tẻh đạt chuẩn đô thị loại IV; giai đoạn 20152050 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo thị trấn Đạ Tẻh đô thị loại IV định hướng phát triển Đạ Lây trở thành đô thị loại V. Cụ thể như sau

 Đô thị Đạ Tẻh (đô thị trung tâm huyện)

Quy hoạch quy mô đô thị Đạ Tẻh

 • Về dân số, dự kiến đến: năm 2025, khoảng 19.000 người; năm 2015, khoảng 20.000 người; năm 2050, khoảng 38.000 người
 • Về đất xây dựng đô thị đến: năm 2025, đất xây dựng đô thị khoảng 312,8 ha (trong đó: đất dân dụng 227,8 ha, đất ngoài dân dụng 85,0 ha); năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 424,1 ha (trong đó: đất dân dụng 306,7 ha, đất ngoài dân dụng 117,4 ha); năm 2050, đất xây dựng đô thị 513,8 ha (trong đó: đất dân dụng 371,2 ha, đất ngoài dân dụng 142,6 ha)

Tính chất và chức năng đô thị Đạ Tẻh

 • Đô thị thị trấn Đạ Tẻh đóng vai trò vừa đô thị hạt nhân của vùng huyện, vừa đô thị trong hệ thống đô thị vệ tinh của tiểu vùng III (theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng)
 • đô thị loại IV; trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa hội, khoa học kỹ thuật của vùng huyện
 • trung tâm dịch vụ, thương mại của vùng huyện, đầu mối giao thương quan trọng của huyện; vị trí an ninh quốc phòng quan trọng của vùng
 • trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao của huyện Đạ Tẻh. + Đô thị đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định hiện hành. Động lực phát triển
 • Tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển thương mại, dịch vụ cấp vùng
 • Tiềm năng về đất đai, nguồn nước, cảnh quan, văn hóa lịch sử để phát triển đô thị mới, phát triển du lịch
 • Tiềm năng nguồn nhân lực phát triển khoa học kỹ thuật ngành nông nghiệp

Định hướng không gian

 • Phát triển đô thị Đạ Tẻh theo dạng tuyến dc theo trục không gian chủ đạo Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 ), đường tỉnh 726 (đường tỉnh 725 ), các tuyến đường vành đai, kết nối cảnh quan suối Đạ Tẻh Đa Kho
 • Định hướng phát triển mở rộng vùng nội thị về hướng Tây Tây Nam khu trung tâm, diện tích đến: năm 2025, khoảng 92 ha; năm 2035, khoảng 121 ha năm 2050, khoảng 167 ha

Quy hoạch đô thị Đạ Lây (đô thị vệ tinh).

Quy mô đô thị

 • Về dân số, dự kiến đến: năm 2025, khoảng 4.700 người; năm 2035, khoảng 5.200 người; giai đoạn sau năm 2035 định hướng phát triển thành đô thị loại V, khoảng 6.300 người
 • Tổng diện tích đất xây dựng điểm dân nông thôn đến: năm 2025, khoảng 60 ha; năm 2035, khoảng 67 ha
 • Đất xây dựng đô thị từ năm 20352050: khoảng 80 ha. Tính chất chức năng đô thị
 • Đô thị loại V; trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của Đạ Lây đô thị vệ tinh của đô thị trung tâm thị trấn Đạ Tẻh
 • trung tâm dịch vụ phía Tây Nam của huyện Đạ Tẻh
 • Động lực phát triển: phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất; thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái

 Định hướng không gian

 • Phát triển điểm dân tập trung theo trục không gian chủ đạo Quốc lộ 55B (đường tỉnh 721 nâng cấp theo trục đường liên thôn đi hồ Đạ Lây kết nối cảnh quan suối Đạ Lây, sông Đồng Nai
 • Bố trí sắp xếp lại trong các điểm dân tập trung theo hướng quy hoạch chỉnh trang các điểm dân hiện hữu kết hợp mở rộng phát triển
 • Quy hoạch bố trí trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho khu vực phía Tây Nam của huyện (khu trung tâm Đạ Lây)

Quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

 • Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến cao su phân bố tập trung trên trục Quốc lộ 55B, đường tỉnh 726 để kết nối thuận lợi với trục cao tốc Dầu Giây Liên Khương
 • Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến vật liệu xây dựng trên địa bàn các : Đa Kho, MĐức, Quốc Oai, Đạ Lây, Đạ Pal thị trấn Đạ Tẻh
 • Xây dựng, phát triển các làng nghề truyền thống (trồng dâu nuôi tằm, ươm dệt lụa, tranh thêu lụa, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ) trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh các : Đa Kho, MĐức, Đạ Pal

Quy hoạch phát triển du lịch Đạ Tẻh đến 2030 tầm nhìn 2050

 • Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đạ Tẻh gắn với phát triển kinh tế hội quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng
 • Phát triển du lịch dựa trên khai thác hiệu quả lợi thế vùng cảnh quan hồ Đạ Hàm, hồ Đạ Lây, hồ Đạ Tẻh, cảnh quan rừng đầu nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, thác ĐaKaLa, thác Trời, thác 21, các vùng sản xuất nông nghiệp... Phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác gắn với bảo tồn đa dạng sinh học vùng Nam Cát Tiên
 • Khai thác hiệu quả tuyến du lịch phía Tây của tỉnh: Đà Lạt Lâm Di Linh Bảo Lâm Đạ Tẻh theo đường tỉnh 726 tuyến du lịch Madaguôi Đạ Tẻh Cát Tiên theo Quốc lộ 55B
 • Phát triển du lịch gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh quốc phòng
Một số sản phẩm du lịch huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 tầm nhì đến năm 2050
 • Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng: phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ, thác với các sản phẩm như: nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, làng ẩm thực, tham quan, nghiên cứu đa dạng sinh học, trang trại đồng quê, du lịch cộng đồng..
 • Du lịch văn hóa: phát triển du lịch văn hoá với các sản phẩm như: tham quan, nghiên cứu văn hoá dân tộc gốc Tây Nguyên (văn hoá cồng chiêng, sử thi đồng bào dân tộc Buôn Đạ Nhar, Con ..); văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc; tham quan, tìm hiểu ngành nghề truyền thống (dâu tằm , mây tre đan...)

 Định hướng không gian du lịch

 • Khai thác phát triển các khu, điểm du lịch.
 • Khu du lịch thác Đakala, Triệu Hải.
 • Khu du lịch thác 21, thác Xuân Đài, Đạ Pal.
 • Khu du lịch thác Trời, Đạ Kho
 • Khu du lịch hồ Đạ Tẻh (Mỹ Đức), hồ Đạ Hàm (An Nhơn), hồ Đạ Lây (Đạ Lây): Du lịch sinh thái hồ vui chơi giải trí
 • Vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Khai thác phát triển các tuyến du lịch quy mô vùng tỉnh

 • Tuyến phía Tây của tỉnh: Đà Lạt Lâm Di Linh Bảo Lâm Đại Tẻh theo đường tỉnh 726
 • Tuyến du lịch Madaguôi Đạ Tẻh Cát Tiên theo Quốc lộ 55B.

Trên đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và thuyết minh chi tiết quy hoạch sử dụng đất cho các khu vực của huyện Đạ Tẻh đểm bạn tham khảo.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây