Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cầu ngang
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cầu ngang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp Mỹ Long Bắc, cụm công nghiệp Long Sơn, cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, đường DT 912, đường DT 915B, khu du lịch sinh thái, khu vực trồng lúa, khu nuôi trồng thủy hải sản, khu neo đậu tàu thuyền, bến cảng, khu sản xuất kinh doanh tập trung,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Ngang

Vị trí địa lý huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang là huyện trực thuộc và nằm về phía đông nam của tỉnh Trà Vinh và nằm bên bờ sông Cổ Chiên và cửa Cung Hầu, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía bắc giáp huyện Châu Thành.
  • Phía nam giáp huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.
  • Phía tây giáp huyện Trà Cú.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM