Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cầu kè
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cầu kè

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp Cầu Quan, cụm công nghiệp Hòa Ân, khu dân cư khu trung tâm hành chính huyện, đường tráng Quốc Lộ 54, các khu dân cư nông thôn mới, đường DT 915, đường ven Sông Hậu, khu sản xuất nông nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 911,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cầu Kè

Vị trí địa lý huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè trực thuộc và nằm ở phía tây của tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
  • Phía tây và nam giáp huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng qua sông Hậu.
  • Phía đông giáp các huyện Càng Long và Tiểu Cần.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM