Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cẩm xuyên
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cẩm xuyên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà tĩnh đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên – Nam Cẩm Xuyên, khu thương mại-dịch vụ Nam Cẩm Xuyên, khu du lịch sinh thái Hồ Sông Rác, các khu đất thương mại-dịch vụ quanh Hồ Kẻ Gỗ, khu dân cư đô thị quanh trung tâm hành chính Cẩm Xuyên,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn tong địa bàn huyện như:

2 thị trấn, gồm:

  • Thị trấn Cẩm Xuyên (trung tâm hành chính).
  • Thị trấn Thiên Cầm.

Và 21 xã, gồm: Xã Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Minh, Cẩm Mỹ, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Dương, Cẩm Hà, Cẩm Hưng, Cẩm Nhượng, Cẩm Trung, Cẩm Vịnh, Nam Phúc Thăng, Yên Hòa, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

Vị trí địa lý huyện Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên nằm ở phía đông nam tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.
  • Phía nam giáp huyện Kỳ Anh và huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
  • Phía đông giáp Biển Đông.
  • Phía tây giáp huyện Hương Khê.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM