Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cam lâm
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện cam lâm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh khu công nghiệp Trảng É, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp Suối Dâu, các khu đất dự án kết hợp thương mại-dịch vụ, bệnh viện điều dưỡng Việt Khánh, khu đất ở tái định cư, khu vực khuyến khích trồng cây ăn quả,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn như:

Thị trấn Cam Đức (trung tâm hành chính huyện).

Và thông tin QHSDD của 13 xã, gồm: Xã Cam Tân, Cam Thành Bắc, Sơn Tân, Suối Cát, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Suối Tân.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm

Vị trí địa lý huyên Cam Lâm

Cam Lâm nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.
  • Phía nam giáp thành phố Cam Ranh.
  • Phía tây giáp huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn.
  • Phía đông giáp Biển Đông.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM