Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bình sơn
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bình sơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đến tùw năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu khách sạn, reort và căn hộ nghỉ dưỡng Khe Hai-Chu Lai, khu bến cảng tổng hợp, khu dịch vụ hậu cần cảng, khu bến cảng tổng hợp, quy hoạch quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái TeVa, quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Dung Quất 2, quy hoạch khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Bình Thạnh, quy hoạch cụm công nghiệp Bình Long,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn

Vị trí địa lý huyện Bình Sơn

Bình Sơn là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
  • Phía nam giáp huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.
  • Phía đông giáp biển Đông.
  • Phía tây giáp huyện Trà Bồng.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM