Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bạch thông
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bạch thông

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh khu du lịch Vằng Áng, cụm công nghiệp xã Quân Hà, cụm công nghiệp Tân Tú, sân bay Quân Bình, khu du lịch sinh thái Nặm Cắt, khu du lịch nông nghiệp trải nghiệm, khu trung tâm hành chính huyện, chợ, cơ sở y tế-giáo dục,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Phủ Thông (trung tâm hành chính).

Và 13 xã, gồm: Xã Quang Thuận, Sỹ Bình, Tân Tú, Cẩm Giàng, Cao Sơn, Đôn Phong, Dương Phong, Vi Hương, Vũ Muộn, Lục Bình, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Quân Hà.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông

Vị trí địa lý huyện Bạch Thông

Bạch Thông là một huyện trực thuộc và nằm ở trung tâm của tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Bạch Thông có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Na Rì.
  • Phía bắc giáp huyện Ngân Sơn và huyện Ba Bể.
  • Phía tây giáp huyện Chợ Đồn.
  • Phía nam giáp huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM