Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bắc hà
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện bắc hà

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư đô thị quanh thị trấn Bắc Hà, các khu vực rừng sản xuất, khu vực rừng phòng hộ, các khu dân cư nông thôn, khu vực sản xuất nông nghiệp, chợ, cơ sở y tế -giáo dục, các khu đất thương mại-dịch vụ, các khu đất xây dựng cụm công nghiệp, các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường liên xã, các tuyện đường liên huyện,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Bắc Hà (trung tâm hành chính).

Và 18 xã, gồm: Xã Cốc Lầu, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải, Lùng Phình, Bản Cái, Bản Liền, Bản Phố, Bảo Nhai, Na Hối, Tà Chải, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Nậm Đét, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Thải Giàng Phố.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà

Vị trs địa lý huyện Bắc Hà

Bắc Hà là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lào Cai, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Si Ma Cai.
  • Phía đông giáp huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
  • Phía nam giáp huyện Bảo Yên và huyện Bảo Thắng.
  • Phía tây giáp huyện Mường Khương.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM