Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện ba tơ
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện ba tơ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:

Khu quy hoạch điện mặt trời Hồ Ba Vì, đường Quốc Lộ 24, khu tái định cư Nước Lăng, cụm công nghiệp quanh khu thị trấn, cụm công nghiệp Ba Động, các tuyến đuoèng liên thôn, liên huyện, đường tỉnh, khu du lịch Hồ Núi Ngang, khu vực rừng phòng hộ, khu vực rừng sản xuất,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Ba Tơ (trung tâm hành chính).

Và 18 xã, gồm: Xã Ba Động, Ba Giang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Bích, Ba Ngạc, Ba Thành, Ba Tiêu, Ba Tô, Ba Cung, Ba Điền, Ba Dinh, Ba Liên, Ba Nam, Ba Trang, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ

Vị trí địa lý huyện Ba Tơ

Ba Tơ là một huyện trực thuộc và nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thị xã Đức Phổ.
  • Phía bắc giáp các huyện Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành.
  • Phía nam giáp huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
  • Phía tây giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM