Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Dương

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện an dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện an dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thể hiện thông tin quy hoạch ch tiết cho khu công nghiệp Nomura, khu công nghiệp An Dương, khu công nghiệp-thương mại-dịch vụ Trang Duệ, các khu dân cư mới, khu dất thương mại-dịch vụ, các tuyến giao thông được mở mới kết nối khu công nghiệp ra khu vực cảng biển,…

Bấm để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện an dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện an dương

Vị trí địa lý huyện An Dương

Huyện An Dương có diện tích khoảng 98,32 km², dân số năm 2023 khoảng 197.000 người, mật độ dân số đạt khoảng 1.995 người/km². Huyện An Dương nằm ở ngoại thành phía tây của thành phố Hải Phòng, có vị trí địa lý:

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM