Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Dĩ An Bình Dương

bản đồ quy hoạch sử dụng đất dĩ an bình dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất dĩ an bình dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Dĩ An- Bình Dương từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh các khu công nghiệp Sóng Thần 1-2, khu công nghiệp Bình Đường, các chung cư mới, các tuyến đường được nâng cấp mở rộng, các cụm công nghiệp nhỏ lẻ và các công ty sẽ di dời ra khỏi thành phố,…

bản đồ quy hoạch sử dụng đất dĩ an bình dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất dĩ an bình dương

 

Bấm vào đây để tải bản đồ quy hoạch Dĩ An năm 2020

Bấm vào đây để tải văn bản quy hoạch chi tiết quy

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất Dĩ An Bình Dương đến năm 2030

 

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM