Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Dầu Tiếng Bình Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng-Bình Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng Bình Dương

Bấm vào đây để file bản bản đồ

Bấm vào đây để tải văn bản  cụ thể cho từng khu vực

Dầu Tiếng là một huyện phía bắc của tỉnh Bình Dương và tiếp giáp Chơn Thành-Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh, phía Nam giáp Bến Cát và tp.HCM, phía Đông giáp huyện Bàu Bàng.

Leave a Reply