Bản đồ quy hoạch huyện Tuy Đức-Đak Nông

Bản đồ quy họach huyện Tuy Đức
Bản đồ quy họach huyện Tuy Đức

Bản đồ quy hoạch huyện Tuy Đức

Bản đồ quy hoạch huyện Tuy Đức-Đak Nông thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các đơn vị hành chính cấp xã của huỵen như: giao thông, chợ, trường, bệnh viện, khu vui chơi, thương mại, dịch vụ…

Vị trí địa lý huyện Tuy Đức

Huyện Tuy Đức nằm ở phía tây bắc của tỉnh Đăk Nông, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Đăk Song
  • Phía tây giáp huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
  • Phía nam giáp huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và huyện Đăk R’lấp
  • Phía bắc giáp Campuchia.

Huyện Tuy Đức có diện tích 1.123,27 km², dân số năm 2020 là khoảng hơn 65.000 người, mật độ dân số đạt 58 người/km².

Những đơn vị hành chính của huyện Tuy Đức

Bản đồ quy hoạch huyện Tuy Đức, Đak Nông tập trung quy hoạch sử dụng đất cho 6 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 6 xã: 

  • Đăk Buk So (huyện lỵ).
  • Đăk Ngo.
  • Đăk R’tih.
  • Quảng Tâm.
  • Quảng Tân.
  • Quảng Trực.
(alobendo)
CÓ THỂ BẠN QUANTÂM