Bản đồ quy hoạch huyện Tánh Linh

Bản đố quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh-Bình Thuận đến năm 2030
Bản đố quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh-Bình Thuận đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch huyện Tánh Linh

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch huyện Tánh Linh

Bản đồ quy hoạch huyện Tánh Linh-Bình Thuận thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết các khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu thương mại-dịch vụ, chợ, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, khu trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan, khu sản xuất công-nông nghiệp,… Với thôn tin quy hoạch sử dụng đất chi tiết của các xã-thị trấn:

và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 12 xã:

 • Xã Bắc Ruộng.
 • Xã Đồng Kho.
 • Xã Đức Bình.
 • Xã Đức Phú.
 • Xã Đức Thuận.
 • Xã Gia An.
 • Xã Gia Huynh.
 • Xã Huy Khiêm.
 • Xã La Ngâu.
 • Xã Măng Tố.
 • Xã Nghị Đức.
 • Xã Suối Kiết.

Bản đố quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh-Bình Thuận đến năm 2030
Bản đố quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh-Bình Thuận đến năm 2030

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Lạc Tánh-Tánh Linh-Bình Thuận đến năm 2030

Vi trí địa Lý huyện Tánh Linh

Tánh Linh là một huyện nằm ở phía tây của tỉnh Bình Thuận, huyện Tánh Linh có vị trí địa lý trải dài từ 10°50’24″B đến 11°20’56″B, 107°30’50″Đ đến 107°51’21″Đ, tiếp giáp với các địa phương:

 • Phía nam giáp huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam.
 • Phía bắc giáp huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 • Phía tây giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và huyện Đức Linh.
 • Phía đông giáp huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc.

Tánh Linh là một huyện có địa hình thấp dần từ Đông sang Tây và từ Bắc vào Nam. Việc lập bản đồ quy hoạch huyện Tánh Linh cũng đảm bảo cho huyện có những quyết sách phù hợp trong kêu gọi đầu tư và xây dựng hạ tầng.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM